Cupu Panjala di Gunungkidul Tahun Ini Dibuka, Apa Ramalannya?

PANGGANG, (JB) - Ritual membuka Cupu Kyai Panjala telah digelar di kediaman Dwidjo Sumarto juru kunci di Padukuhan Mendak, Kalurahan Girisekar, Kapanewon Panggang pada Senin Wage (05/10/2020) malam hingga Selasa Kliwon (06/10/2020) dinihari. 

Pembukaan cupu dimulai dengan pembukaan kain pembungkus 3 cupu yang masing-masing bernama Cupu Semar Tinandu yang merupakan gambaran keadaan penguasa dan pejabat tinggi. Cupu Palang Kinantang sebagai gambaran untuk masyarakat menengah ke bawah dan Cupu Kenthiwiri untuk menggambaran rakyat kecil.

Prosesi pembukaan Cupu Panjala dipimpin oleh seorang juru kunci, yang bertugas untuk melihat dan menyebutkan tafsiran pada gambar yang terdapat di kain pembungkus Cupu tersebut. Masyarakat pun begitu antusias mengikuti prosesi tersebut. Padatahun ini gambar pada kain pembungkus ada yang bergambar Gunung dan Gambar Mustaka Masjid.

Adapun hasil dari simbol-simbol yang muncul dari pembukaan Cupu Kiai Panjolo sebagai berikut :

*1.* angka 13 kebalik.
*2.* Wetan gambar mustoko masjid.
*3.* Sisih elor ono tulisan *APRI*.
*4.* Wetan gambar gunung.
*5.* Kemule mubeng nglemek(basah).
*6.* Sisih kulon getih gareng.
*7.* Sisih elor wetan ana bunderan 3 menceng papane.
*8.* Sisih wetan ana sirah uwong ana nganggo kabaret.
*9.* Sisih lor gambar uwong akeh ora nganggo  klambi mlayune ngalor(koyo wong olahraga).
*10.* Kidul kulon ana gambar wayang ora iso diarani (separo badan).
*11.* Sisih kulon ana gambar jaran.
*12.* Sisih kidul kemule trotol-trotol.
*13.* Sisih lor kulon ana tlemokan lemah abang.
*14.* Kidul wetan ana gambar ember.
*15.* Sisih kidul ana wujudte merang gabah.
*16.* Lor wetan ana gambar gajah sirahe jekukruk ketibanan watu.
*17.* Sisih wetan ana gambar huruf *S*.
*18.* Sisih lor ana angka *2*.
*19.* Sisih kidul ana huruf *C* kebalek.
*20.* Kemule kemrisik gareng.
*21.* Sisih wetan ana gambar mripat 1 (mentholo).
*22.* Lor kulon ana tlenikan koyo mangsi(tinta) cilik.
*23.* Sisih kulon ana gambar wayang jenenge anoman.
*24.* Wetan ana wujud kliko kayu.
*25.* Sisih kidul ana gambar tumbak sak landeane(garan/gagang).
*26.* Lor wetan ana gambar wong wadon rambute ngrembyang nganggo anting sisih kiwo.
*27.* Sisih lor kulon ana huruf ngisor *Y* duwure *V* tengene ongko 20.
*28.* Sisih kidul darah bercak-bercak gareng.
*29.* Sisih lor kulon ana gambar lele jumlah 3 mlakune ngidul.
*30.* Sisih lor ana gambar panah.
*31.* Kidul kulon kemule ngeres.
*32.* Sisih lor kulon ana gambar bocah cilik wadon ora awer-awer(udo bledreng/tanpa pakaian).
*33.* Lor wetan ana gambar truwelu/kelelawar 2 do cokot-cokotan.
*34.* Kemule keno reged.

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.